TPBVSK An Đường Khang

150.000 VND

ĐÃ BÁN: 31

  • Hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết.
  • Giúp giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường.