1. Mục đích,phạm vi thu thập thông tin.

Nhà thuốc Đăng Quý chỉ thu thập thông tin liên lạc cần thiết để thực hiện giao dịch giữa website với khách hàng mà không lấy thêm thông tin gì khác.Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được lưu lại khi khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập với tài khoản của mình.Nhà thuốc Đăng Quý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật.Những thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Số điện thoại
 • Những thông tin khác (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin trên chỉ được sử dụng cho những mục đích sau đây:

 • Giao hàng cho các đơn hàng được đặt mua trên website Nhà thuốc Đăng Quý.
 • Thông báo giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp thông tin sản phẩm.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chia sẻ cho dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hàng.

Chi tiết đơn hàng của khách hàng sẽ được giữ bảo mật và chỉ được cung cấp cho chủ đơn hàng.

Nhà thuốc Đăng Quý luôn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn.

3.Thay đổi chính sách bảo mật

Nhà thuốc Đăng Quý có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên website Nhà thuốc Đăng Quý.
Nếu khách hàng có khiếu nại hay đóng góp về chính sách của Nhà thuốc Đăng Quý,xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai hình thức sau:

 • Hotline: 0329814767
 • Email: nhathuocdangquy@gmail.com.