Giao hàng trong Thành phố Hồ Chí Minh

Thường giao hàng trong ngày,phí giao hàng trung bình 22.000đ (tùy đơn vị vận chuyển).

Lưu ý: Chính sách giao hàng bên dưới chỉ áp dụng cho Thực phẩm bổ sung,không áp dụng cho Dược phẩm, Thuốc tây.

Giao hàng liên tỉnh/thành phố

(Cước phí và thời gian giao hàng được áp dụng theo chính sách của đơn vị vận chuyển)

Khoảng cách Thời gian giao hàng dự kiến
Dưới 200km 2-3 ngày làm việc
Từ 200km trở lên 3-5 ngày làm việc
*Tuyến huyện/xã Tăng thêm 1-2 ngày

Lưu ý : Thời gian giao hàng còn tùy thuộc vào thời gian làm việc của đơn vị vận chuyển.