Gói Siro Ho Cao Lá Thường Xuân

100.000 VND

ĐÃ BÁN: 50

  • Giảm ho.
  • Long đờm.
  • Giảm dau rát họng do bị ho kéo dài.