Bổ thần kinh 3B NAGA

180.000 VND

ĐÃ BÁN: 34

  • Hỗ trợ bổ sung Magie,vitamin nhóm B (B1,B6,B12).
  • Làm dịu thần kinh.
  • Hỗ trợ giảm các triệu chứng đau dây thần kinh ngoại biên do thiếu vitamin nhóm B.