Bổ máu HD-Fe3 Blood

150.000 VND

ĐÃ BÁN: 34

  • Hỗ trợ quá trình tạo máu.
  • Giảm tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.